www.SEYA.gr

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑΣ

  
  

Επιστολή διαμαρτυρίας του Συνδέσμου για την υποβάθμιση της εκπαίδευσης των μαθητών υδραυλικών

 Σε Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης αντί για τα ΕΠΑ.Λ. η φοίτησή τους, με βάση το νέο νόμο του υπουργείου Παιδείας

Με επιστολή του προς τον υπουργό Παιδείας, ο Σύνδεσμος εξέφρασε τη διαμαρτυρία του για την υποβάθμιση της εκπαίδευσης των μαθητών υδραυλικών στο πλαίσιο του νόμου 4186/2013 για την αναδιάρθρωση της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η φοίτηση των σπουδαστών υδραυλικών, πλέον,  θα γίνεται  σε σχολές εκτός του τυπικού συστήματος εκπαίδευσης, τις λεγόμενες Σ.Ε.Κ., με συνέπεια -εκτός των άλλων- τη μη παροχή απολυτηρίου λυκείου με την αποφοίτησή τους.
Όπως επεσήμανε η διοίκηση του Συνδέσμου, η αρνητική αυτή εξέλιξη «σηματοδοτεί την υποβάθμιση της τεχνικής εκπαίδευσης των υδραυλικών και τη διαρκή μετακίνηση μαθητών, ηλικίας 14 και 15 ετών, σε άλλα μέρη και μακριά από τον τόπο διαμονής τους, αφού η θεσμοθέτηση των ΣΕΚ δεν καλύπτει  όλες τις περιοχές της Ελλάδας, και ούτε, σε πολλές από αυτές, είναι εγκεκριμένη η λειτουργία τμήματος θερμοϋδραυλικών».
Παράλληλα,  το ΔΣ του Συνδέσμου αναφέρθηκε στη νέα ειδικότητα του «Τεχνικού μηχανικού θερμικών εγκαταστάσεων και μηχανικού τεχνολογίας πετρελαίου και φυσικού αερίου» που  εντάχθηκε στα ΕΠΑ.Λ., και η οποία, με βάση το ανεπίσημο ωρολόγιο πρόγραμμα σπουδών, προκαλεί εύλογα ερωτήματα για τη στόχευση του υπουργείου.

 

Η επιστολή του Συνδέσμου προς τον υπουργό Παιδείας

Αθήνα, 6/3/2014

Προς:  κ. Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο, υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων
           
Κοιν.:  κ. Συμεών Κεδίκογλου,υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων
             κ. Σωτήριο Γκλαβά,πρόεδρο Ι.Ε.Π.
             κ. Στυλιανό Μερκούρη,Δ/ντή Δ.Σ.Δ.Ε.


Θέμα:Παρατηρήσεις για  τις σχολές θερμοϋδραυλικών στο πλαίσιο του ν. 4186/2013

Κύριε υπουργέ,
Μελετώντας το νόμο 4186/2013 για την αναδιάρθρωση της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης διαπιστώσαμε την απουσία της ειδικότητας του θερμοϋδραυλικού από τα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.) Το γεγονός αυτό από μόνο του αποτελεί αρνητική εξέλιξη για τους ενδιαφερόμενους σπουδαστές θερμοϋδραυλικούς ανά την Ελλάδα, αφού, βάσει του νόμου, οι εν λόγω μαθητές θα υποχρεωθούν να αναζητήσουν την ειδικότητα στις Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.).

Η θεσμοθέτηση αυτών των σχολών όμως, δεν καλύπτει όλες τις περιοχές της Ελλάδας, όπως φαίνεται στο έγγραφο με ΑΔΑ:ΒΛΛ19-Β2Ζ, ούτε βέβαια σε πολλές από αυτές είναι εγκεκριμένη η δυνατότητα λειτουργίας τμήματος  θερμοϋδραυλικών, όπως προκύπτει από το έγγραφο με ΑΔΑ:ΒΛΛ19-2ΥΣ, χωρίς να προσθέσουμε και τους υπόλοιπους περιοριστικούς παράγοντες. Ως εκ τούτου θα υπάρχει αποκλεισμός σπουδών και μετακίνηση μαθητών (ηλικίας 14 και 15 χρονών!)  σε άλλα μέρη και μακριά από τον τόπο διαμονής τους, με αντίστοιχη οικονομική επιβάρυνση των γονιών τους. Ο επαγγελματικός αυτός αποκλεισμός θα φέρει σταδιακά το αποτέλεσμα της  έλλειψης των επαγγελματιών θερμοϋδραυλικών στις περιφερειακές και τοπικές κοινωνίες της χώρας μας.

Επιπροσθέτως, οι Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης είναι εκτός του τυπικού συστήματος εκπαίδευσης και η μη παροχή απολυτηρίου λυκείου εγκλωβίζει τους αποφοίτους αυτούς στον περιοριστικό συνοδευτικό και ταξικό χαρακτηρισμό, του «καταρτισμένου αποφοίτου υποχρεωτικής εκπαίδευσης». Κάτι που μεταφράζεται σε αδυναμία άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας στις επιχειρήσεις που συστήσουν στην πορεία του επαγγελματικού τους βίου, αλλά και σε μισθολογική υποβάθμισή τους σε πρόσληψή τους στο δημόσιο (μισθολογική ένταξη στην κατηγορία Υ.Ε.).
Σημειώνουμε ακόμη, ότι οι απόφοιτοι των Σ.Ε.Κ. δεν έχουν πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, εν αντιθέσει με τους αποφοίτους των ΕΠΑ.Λ. Άρα υφίσταται περιορισμός στην επαγγελματική και εκπαιδευτική τους προοπτική.
Τέτοια αντιμετώπιση, όπως του θερμουδραϋλικού, δεν υπάρχει σε άλλες δυναμικές ειδικότητες, όπως, π.χ., του μηχανικού αυτοκινήτων ή του τεχνίτη ηλεκτρολόγου, οι οποίες υπάρχουν και στα Σ.Ε.Κ. και στα ΕΠΑ.Λ.

Ζητάμε λοιπόν, χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς, την ένταξη της ειδικότητας του τεχνίτη θερμοϋδραυλικού και στα Επαγγελματικά Λύκεια και σε συνδυασμό ή, ενδεχομένως, την ενσωμάτωση στη νέα -και απροσδιόριστη για εμάς- ειδικότητα  του «Τεχνικού μηχανικού θερμικών εγκαταστάσεων και μηχανικού τεχνολογίας πετρελαίου και φυσικού αερίου», που είδαμε ότι εντάξατε στα ΕΠΑ.Λ.
Η ειδικότητα αυτή, μελετώντας και το ανεπίσημο ωρολόγιο πρόγραμμα σπουδών του Ι.Ε.Π, διακρίναμε ότι παραπέμπει σε τεχνίτη θερμικών εγκαταστάσεων και σε συντηρητή καυστήρων.

Αν η βούλησή σας είναι η απόδοση επαγγελματικών δικαιωμάτων συντηρητή καυστήρων και κατασκευής δικτύων θέρμανσης και συντήρησης στον «Τεχνικό μηχανικό θερμικών εγκαταστάσεων και μηχανικό τεχνολογίας πετρελαίου και φυσικού αερίου», τότε, το πιο πιθανόν είναι να δημιουργήσετε σύγχυση στην κοινωνία, καταστρατήγηση των Προεδρικών Διαταγμάτων και διαχωρισμό του ενιαίου μέχρι τώρα επαγγέλματος του υδραυλικού. Κάτι το οποίο μας βρίσκει αντίθετους.

Κατά τη γνώμη μας, η νέα ειδικότητα των ΕΠΑ.Λ. θα μπορούσε να μετονομαστεί σε «τεχνίτης θερμοϋδραυλικός και τεχνίτης καυστήρων υγρών, στερεών και αερίων καυσίμων» και να είναι διπλής κατεύθυνσης. Να δίνει, δηλαδή, το δικαίωμα στους σπουδαστές, στο τέταρτο έτος, να επιλέγουν οι ίδιοι στη Μαθητεία, ποια κατεύθυνση - επαγγελματική ειδικότητα θέλουν, σε πρώτη φάση, να ακολουθήσουν (κατεύθυνση υδραυλικών και θερμικών εγκαταστάσεων ή συντηρητής καυστήρων).
Από κει και πέρα, εφόσον το επιθυμούν, μέσω ενσήμων και προϋπηρεσίας να αποκτούν πρόσβαση και στο άλλος σκέλος του επαγγέλματος.

Η πρότασή μας δεν διεισδύει στο κομμάτι των συντηρητών καυστήρων, για το οποίο δεν μπορούμε να έχουμε άποψη και ούτε επιδιώκουμε να υπερκεράσουμε τον εν λόγω κλάδο. Θέτουμε ένα αρχικό προβληματισμό επί του οποίου θα μπορούσε να γίνει μία από κοινού συζήτηση, έτσι ώστε να βρεθεί η καλύτερη λύση για την εκπαίδευση των μαθητών και αυριανών επαγγελματιών.
Σε κάθε περίπτωση πάντως, ζητάμε την ένταξη της ειδικότητας των θερμοϋδραυλικών και στα ΕΠΑ.Λ.

Σας ευχαριστούμε


Για το ΔΣ

                  Ο πρόεδρος                                                                                  Ο γενικός γραμματέας

 

            Αθανάσιος Στρουμπούλης                                                                      Νικόλαος Γρίβας

 

 

 

 

 

 

 

Συνδεδεμένοι

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 4 επισκέπτες και κανένα μέλος