www.SEYA.gr

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑΣ

  
  

Θετικά διακείμενος στην αντιμετώπιση των προβλημάτων με τις άδειες ο νέος γενικός γραμματέας Βιομηχανίας, Γιάννης Τόλιος

«Είναι λογική η απαίτησή σας για μη κατάργηση των υφιστάμενων αδειών και μείωση του ύψους  των παραβόλων», επεσήμανε στον πρόεδρο και τον γραμματέα του Συνδέσμου, κατά την πρόσφατη συνάντησή τους  

Σημεία σύγκλισης ανάμεσα στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης και του Συνδέσμου, σε ότ,ι  αφορά  στην αντιμετώπιση του προβλήματος  με τα υψηλά πρόστιμα και τις ανακλήσεις των  αθεώρητων αδειών βάσει του ΠΔ 112/2012, διαπιστώθηκαν κατά τη συνάντηση των δύο μερών στις 2 Απριλίου.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε ύστερα από αίτημα του Συνδέσμου  με σκοπό την ενημέρωση του νέου γενικού γραμματέα για τα  προβλήματα που έχουν ανακύψει σε μεγάλο αριθμό συναδέλφων από την εφαρμογή του  προεδρικού διατάγματος και την κατάθεση προτάσεων για την αντιμετώπισή τους.

Μετά την επίδοση υπομνήματος και τις σχετικές αναφορές για το θέμα, από τον πρόεδρο και τον γενικό γραμματέα του Συνδέσμου, Θανάση Στρουμπούλη και Νίκο Γρίβα αντίστοιχα, ο γενικός γραμματέας Βιομηχανίας τόνισε ότι «θα επεξεργαστούμε όλα τα  δεδομένα που μας καταθέσατε και θα διερευνήσουμε την πτυχή της επαχθούς επιβάρυνσης των επαγγελματιών, το οποίο είναι και θέμα κοινωνικής δικαιοσύνης».

Επεσήμανε δε, ότι θεωρεί «λογικό» το αίτημα του Συνδέσμου για μείωση του ύψους των παραβόλων και τη μη ανάκληση των υφιστάμενων  αδειών. Διατήρησε, όμως,  μία επιφύλαξη ως προς το σκέλος των επαγγελματιών που έχουν προβεί σε διακοπή επαγγέλματος. Όπως χαρακτηριστικά είπε, «πρέπει να δούμε το χρονικό διάστημα εκείνο, κατά το οποίο ένας επαγγελματίας αυτής της κατηγορίας οφείλει να προβαίνει σε επικαιροποίηση της άδειας και των γνώσεών  του, μέσω σεμιναρίου ή εξετάσεων».

Στη συνάντηση παρευρέθηκαν και υπηρεσιακά στελέχη του υπουργείου, τα οποία και διατύπωσαν τις απόψεις τους επί των συγκεκριμένων διατάξεων του ΠΔ και των αιτιάσεων του Συνδέσμου.

Αποφασίστηκε, τέλος, εκ νέου συνάντηση των δύο μερών όταν ολοκληρωθεί η σχετική επεξεργασία όλων των δεδομένων από τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας.

Δημοσιεύομε στη συνέχεια το υπόμνημα του Συνδέσμου προς τον γενικό γραμματέα Βιομηχανίας

Προς Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας

Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Γιάννη Τόλιο

 

Θέμα: Ενημερωτικό  σημείωμα  – υπόμνημα για τα αντισυνταγματικά «πρόστιμα» και τις ανακλήσεις των αθεώρητων επαγγελματικών αδειών των  υδραυλικών, βάσει του ΠΔ 112/2012

 

Κύριε Τόλιο,

Δια του παρόντος εγγράφου και σε συνέχεια των επαφών μας με την προηγούμενη ηγεσία του υπουργείου Ανάπτυξης και της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, σας ενημερώνουμε για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος μας, και τα οποία άπτονται των αρμοδιοτήτων σας.

Το καίριο ζήτημα που απασχολεί τον κλάδο μας έγκειται στην  επιβολή αναδρομικών «προστίμων» (έως 400 ευρώ) στους  συναδέλφους μας  που έχουν αθεώρητες τις υφιστάμενες επαγγελματικές τους άδειες, προκειμένου να τις αντικαταστήσουν, υποχρεωτικά, με τις  νέες άδειες  που προβλέπονται από  το Προεδρικό Διάταγμα 112/2012 (ΦΕΚ 197, Τεύχος Α, 17/10/2012).

Το πρόβλημα προέκυψε από την υπ’ αριθμ. 457/25/Φ.Γ.9.6.4/11.1.2013 (ΦΕΚ Β’ 33) κοινή απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, κατ΄ εξουσιοδότηση του άρθρου 5 παρ. 13 και 15 του Ν. 3982/2011 (Α’ 143).

Με την εν λόγω απόφαση, καθορίστηκαν παράβολα 100, 200 και 400 ευρώ για την εκπρόθεσμη, από το έτος 2020 και μετά,  θεώρηση των νέων αδειών που θα εκδοθούν με βάση το ΠΔ 112/2012. Για φοροεισπρακτικούς (απ’ ό,τι μπορούμε να φανταστούμε) λόγους, η προηγούμενη ηγεσία του υπουργείου Ανάπτυξης επέβαλε την αναδρομική ισχύ της εν λόγω διάταξης και στις υφιστάμενες άδειες των υδραυλικών, παραβλέποντας το γεγονός ότι οι άδειες αυτές είχαν εκδοθεί με διαφορετικό νομικό καθεστώς (ΠΔ 38/91, 48/95, 55/2000) το οποίο δεν προέβλεπε ποινές για την εκπρόθεσμη θεώρησή τους.

Παράλληλα συμπεριέλαβε διάταξη για την ανάκληση των υφιστάμενων αδειών στην περίπτωση που η καθυστέρηση θεώρησης της άδειας έχει ξεπεράσει τα πέντε χρόνια.

Με άλλα λόγια το υπουργείο δημιούργησε σκηνικό ξαφνικού διοικητικού «θανάτου» στις άδειες μεγάλου αριθμού συναδέλφων μας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται στην άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι το αρχικό παράβολο των 100 ευρώ (η κλιμάκωση του ύψους των παραβόλων συνίσταται στο χρονικό διάστημα που έχει παρέλθει από τη λήξη της θεώρησης της άδειας) καθορίστηκε ως αμοιβή των υπαλλήλων της περιφέρειας για τον έλεγχο των δικαιολογητικών που πρέπει να προσκομίσουν οι ενδιαφερόμενοι για τη θεώρηση της άδειάς τους1.  

Κατά την άποψή μας ο καθορισμός των παραβόλων είναι υπέρμετρος και αντισυνταγματικός. Θέση με την οποία συμφώνησε  και η νυν ηγεσία της περιφέρειας Αττικής,  και η οποία, μετά την παρέμβασή μας, πρότεινε στα υπουργεία Οικονομικών και Ανάπτυξης τη μείωση  του ύψους των παραβόλων και την επιστροφή των χρημάτων στους επαγγελματίες2.

Στο πλαίσιο αυτό η πρότασή μας συνίσταται: α) στην κατάργηση των αντισυνταγματικών διατάξεων για την αντικατάσταση των υφιστάμενων αδειών των υδραυλικών με τις άδειες που προβλέπει το ΠΔ 112  και β) στη δραστική μείωση του ύψους των παραβόλων για τις νέες άδειες που θα θεωρούνται από το 2020 και μετά.

Η  (α)  περίπτωση προϋποθέτει την τροποποίηση του άρθρου 9 του ΠΔ 112/2012, με το σκεπτικό της μη αφαίρεσης  των υφιστάμενων αδειών των υδραυλικών για οικονομικούς ή άλλους λόγους.

Η (β) περίπτωση προϋποθέτει την έκδοση νέας ΚΥΑ, σε αντικατάσταση – κατάργηση της υπ’ αριθμ. 457/25/Φ.Γ.9.6.4/11.1.2013 (ΦΕΚ Β’ 33), προκειμένου να επανακαθοριστεί το ύψος του αρχικού παραβόλου, στο πλαίσιο της λογικής και των υποχρεώσεων  αμφοτέρων· πολιτείας και υδραυλικών. Γιατί οι ευθύνες δεν περιορίζονται μόνο στους υδραυλικούς, που από αμέλεια ή άλλους λόγους δεν προσέρχονται εμπρόθεσμα για τη θεώρηση της άδειάς τους, επιμερίζονται και στις διευθύνσεις ανάπτυξης των περιφερειών οι οποίες  δεν τους ενημερώνουν για τη σχετική τους υποχρέωση.

Συνδεδεμένοι

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 15 επισκέπτες και κανένα μέλος