www.SEYA.gr

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑΣ

  
  

Συνάντηση ΣΕΥΑ με Περιφέρεια Αττικής για τα προβλήματα εφαρμογής του ΠΔ 112

Έκπληκτη η αντιπεριφερειάρχης από τα αναδρομικά πρόστιμα που επέβαλλε το υπουργείο Ανάπτυξης για την αντικατάσταση των αθεώρητων αδειών των υδραυλικών, και τα οποία δικαιολογούνται …ως κόστος διοικητικών εργασιών των υπαλλήλων της Περιφέρειας.

 

Με την Αντιπεριφερειάρχη Αττικής, Βασιλική Λάσκαρη – Κρασοπούλου, συναντήθηκαν την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου ο πρόεδρος και ο γενικός γραμματέας του Συνδέσμου, Θανάσης Στρουμπούλης και Νίκος Γρίβας αντίστοιχα, ύστερα από αίτημα του ΣΕΥΑ.  Το αντικείμενο της ενημέρωσης και συζήτησης ήταν τα προβλήματα από την εφαρμογή του ΠΔ 112/2012 και η κατάθεση αιτήματος για τη  διοικητική και πολιτική παρέμβαση της περιφέρειας, προκειμένου να αρθούν οι  αντισυνταγματικές διατάξεις του διατάγματος που έχει νομοθετήσει το υπουργείο Ανάπτυξης και εφαρμόζουν οι Διευθύνσεις Ανάπτυξης.
Τα μέλη της διοίκησης του Συνδέσμου ενημέρωσαν εκτενώς την κα Λάσκαρη για όλα τα ζητήματα που άπτονται της εφαρμογής του ΠΔ 112 από τις Διευθύνσεις Ανάπτυξης των  Περιφερειακών Ενοτήτων  Αττικής, εστιαζόμενα -κυρίως- στο θέμα των αναδρομικών προστίμων που επιβάλλονται στους υδραυλικούς που έχουν αθεώρητες τις άδειές τους.
Στο πλαίσιο αυτό, και αφού χαρακτήρισαν αντισυνταγματική την πρακτική των αναδρομικών προστίμων, προσκόμισαν επιστολή – απάντηση της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας σε εξώδικη διαμαρτυρία του Συνδέσμου, από την οποία προκύπτει, κι ως κόστος διοικητικών εργασιών των υπαλλήλων των περιφερειών, το αρχικό παράβολο των 100 ευρώ.
Η αντιπεριφερειάρχης δήλωσε έκπληκτη για το ποσό και την ανάλυση του κόστους ανά λεπτό, με βάση την αναφορά του υπουργείου, όπως και για το διπλασιασμό και τετραπλασιασμό του παραβόλου.
Αναρωτήθηκε για το αν η εν λόγω κοστολόγηση προκύπτει από σχετική επικοινωνία – αλληλογραφία του υπουργείου με την περιφέρεια, ενώ συμφώνησε με την άποψη των μελών της διοίκησης ότι δεν μπορούν να επιβάλλονται αναδρομικά πρόστιμα για αθεώρητες άδειες, τη στιγμή που κάτι τέτοιο δεν προβλεπόταν από την προηγούμενη νομοθεσία.
Τα μέλη της διοίκησης αναφέρθηκαν ακόμα και στα προβλήματα που ανακύπτουν από τη λανθασμένη ερμηνεία του διατάγματος από  ορισμένες Διευθύνσεις Ανάπτυξης, ελλείψει ερμηνευτικής εγκυκλίου από το υπουργείο.
Τέλος, έκαναν γνωστό στην κα Λάσκαρη ότι εδώ και δύο χρόνια δεν διενεργούνται εξετάσεις στην περιφέρεια Αττικής για την απόκτηση ή αναβάθμιση αδειών, γεγονός που δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στους επαγγελματίες.
Η αντιπεριφερειάρχης δήλωσε ότι θα εξετάσει, με τις αρμόδιες υπηρεσίες και την περιφερειάρχη, όλα τα ζητήματα που τέθηκαν στη συνάντηση και  θα ενημερώσει το Σύνδεσμο  για τις ενέργειες της περιφέρειας.

 

 

Το υπόμνημα του Συνδέσμου προς την Περιφέρεια Αττικής

 

Αρ. Πρωτ.: 127                                                                                       Αθήνα, 29/10/2014

Προς  την Περιφερειάρχη Αττικής, κα Ρένα Δούρου

Κοινοποίηση: Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Δικτύων, κα Λάσκαρη –Κρασοπούλου Βασιλική

 

Υπόμνημα

Με το παρόν υπόμνημα αιτούμαστε την παρέμβαση της περιφέρειας Αττικής, ως προϊσταμένη αρχή των Διευθύνσεων Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων,για την άρση των αντισυνταγματικών διατάξεων που έχει νομοθετήσει το υπουργείο Ανάπτυξης  και εφαρμόζουν οι εν λόγω διευθύνσεις, αναφορικά με την εφαρμογή του ΠΔ 112/2012.

Το  ζήτημα συνίσταται  -κυρίως- στην επιβολή αναδρομικών προστίμων (100, 200 και 400 ευρώ) στους υδραυλικούς που έχουν αθεώρητες τις άδειες άσκησης επαγγέλματός τους, και παρά το γεγονός  ότι στο προηγούμενο νομοθετικό πλαίσιο  (Π.Δ. 38/91, 48/95, 55/2000)  -δηλαδή  προ του εν λόγω Προεδρικού Διατάγματος- δεν προβλεπόταν καμία επιβάρυνση σε σχέση με τις αθεώρητες ήδη εκδοθείσες άδειες.

Τα εν λόγω πρόστιμα (και μάλιστα χωρίς τη δυνατότητα δόσεων) καταβάλλονται στην περιφέρεια Αττικής ως κόστος διοικητικών εργασιών για την αντικατάσταση των υφιστάμενων αδειών των μελών μας με τις νέες άδειες που προβλέπει το Προεδρικό Διάταγμα 112/2012.

Με βάση την απάντηση1 της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στην εξώδικη διαμαρτυρία μας2 , το κόστος των διοικητικών εργασιών αυξάνεται αναλόγως του χρόνου καθυστέρησης θεώρησης της άδειας, κάτι το οποίο οδηγεί σε πολλαπλασιασμό του παράβολου – προστίμου. Δηλαδή, το αρχικό παράβολο των 100 ευρώ, για αθεώρητη άδεια μέχρι 6 μήνες, μεταβάλλεται σε 200 ευρώ αν η άδεια είναι αθεώρητη από 6 μήνες μέχρι 1 έτος και σε 400 ευρώ, αν η άδεια είναι αθεώρητη από 1 έως 4 έτη.

Το γεγονός αυτό -για εμάς- είναι πρωτοφανές και στερείται κάθε λογικής και επιχειρημάτων, πέραν του καθαρά φοροεισπρακτικού χαρακτήρα του μέτρου.

Επιπλέον είναι αναγκαίο να τονιστεί ότι αν η άδεια είναι αθεώρητη για πάνω από 5 έτη τότε αυτή ανακαλείται και ο υδραυλικός καλείται να δώσει εξετάσεις (στην αρμόδια εξεταστική επιτροπή της περιφέρειας ή σε εγκεκριμένους ιδιωτικούς φορείς)  για την ανάκτησή της.  Το ζήτημα όμως είναι ότι δύο χρόνια μετά την έκδοση του ΠΔ 112/2012 δεν  έχει γίνει καν έναρξη της  εξεταστικής διαδικασίας.

Επιπροσθέτως πρέπει να επισημάνουμε ότι με ευθύνη του υπουργείου Ανάπτυξης δεν έχει εκδοθεί ερμηνευτική εγκύκλιος για την εφαρμογή του ΠΔ 112/2012, με αποτέλεσμα ορισμένες Διευθύνσεις Ανάπτυξης να ερμηνεύουν λανθασμένα διατάξεις του διατάγματος και να δημιουργούν εμπόδια στην απρόσκοπτη άσκηση του επαγγέλματος των μελών μας.

Ενδεικτικά σας αναφέρουμε:

Κάποιες Διευθύνσεις Ανάπτυξης δέχονταν, ως χρονική αφετηρία για την εφαρμογή της ΚΥΑ 457/25/Φ.Γ.9.6.4/11-1-2013 (ΦΕΚ 33 Β’) και την επιβολή των προβλεπόμενων  παραβόλων στους συναδέλφους μας που οι άδειές τους είχαν λήξει, την ημερομηνία έκδοσης του νέου διατάγματος και όχι την ημερομηνία λήξης των αδειών, με αποτέλεσμα να προσθέτουν μήνες και ν’ αυξάνουν τα επιβαλλόμενα ποσά.

Άλλες, ενώ μετέθεταν τη διαδικασία θεώρησης – αντικατάστασης  των αδειών των μελών μας που προσέρχονταν εμπρόθεσμα στην υπηρεσία τους, με το επιχείρημα ότι ανέμεναν την εγκύκλιο του υπουργείου, εκ των υστέρων τους θεωρούσαν εκπρόθεσμους και τους επέβαλαν τις σχετικές κυρώσεις.

Σε σχέση με τις αντικαταστάσεις των αδειών, το μεγαλύτερο ζήτημα εντοπίζεται στην άδεια 3ης ειδικότητας 1ης κατηγορίας (καύσιμα αέρια) του ΠΔ 38/91, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ίσχυε μέχρι την έκδοση του ΠΔ 112. Λόγω λανθασμένης ερμηνείας της νομοθεσίας, ορισμένες Διευθύνσεις Ανάπτυξης θεωρούν την ανωτέρω άδεια αυτόνομη και εφαρμόζουν τις διατάξεις του ΠΔ 112 και της ΚΥΑ 457/25/Φ.Γ.9.6.4/11-1-2013 (ΦΕΚ 33 Β’) για την αντιστοίχιση και αντικατάστασή της. Στο πλαίσιο αυτό, προχωρούν ακόμη και σε ανάκλησή της εάν η καθυστέρηση θεώρησής της έχει ξεπεράσει τα 5 έτη, ενώ στις περιπτώσεις καθυστέρησης της θεώρησής της μέχρι 4 έτη, ζητούν -εκτός των παραβόλων- την  προσκόμιση τιμολογίων παρελθόντων ετών, αποκλειστικά σε έργα φυσικού αερίου. Η αδυναμία προσκόμισης των εν λόγω δικαιολογητικών συνεπάγεται τον υποβιβασμό της άδειας των ενδιαφερόμενων υδραυλικών.

Σας επισημαίνουμε ότι για τα ζητήματα αυτά αποστείλαμε εξώδικη διαμαρτυρία στα συναρμόδια υπουργεία Ανάπτυξης και Οικονομικών και συνομιλήσαμε με τα αρμόδια πολιτικά και υπηρεσιακά στελέχη τους, χωρίς ωστόσο να λάβουμε καμία επί της ουσίας απάντηση.

Στο πλαίσιο αυτό ζητάμε την παρέμβαση της Περιφέρειας για την άρση των αντισυνταγματικών διατάξεων που πλήττουν  οικονομικά και επαγγελματικά δεκάδες μέλη μας, και όχι μόνο.

 

Για το ΔΣ

 

Ο πρόεδρος                                                                                          Ο γενικός γραμματέας

 

Αθανάσιος Στρουμπούλης                                                                          Νικόλαος Γρίβας

 

 

 

 

 

 

 

Συνδεδεμένοι

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 5 επισκέπτες και κανένα μέλος