Σεμινάρια πραγματοποιούνται στα γραφεία του Συνδέσμου.

 
 Πραγματοποιούνται στα γραφεία του Συνδέσμου.