ΝΕΑ ΦΟΡΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ

Συνάδελφοι, σας ενημερώνουμε ότι ο Σύνδεσμος -κατόπιν απόφασης του ΔΣ, προέβη στην αλλαγή των εντύπων των Υπευθύνων Δηλώσεων που εκδίδετε μετά το πέρας των εργασιών σας, βάσει του ΠΔ 112/2012.

Η διαφοροποίησή τους  -σε σχέση με τις παλιές- συνίσταται στην ονοματοδοσία  των νέων αδειών (Αρχιτεχνίτης – Εργοδηγός), στην προσθήκη στοιχείων που αφορούν στον εργολήπτη υδραυλικό (διεύθυνση, ΑΦΜ, τηλέφωνο)  και στον αριθμό του φορολογικού παραστατικού (ΤΙΜ./ΑΠΥ) που εκδώσατε  για το έργο. Τα ανωτέρω στοιχεία προβλέπονται στο Παράρτημα Β του ΠΔ 112.

Η προσαρμογή στα νέα δεδομένα κρίνεται απαραίτητη -εκτός των άλλων- και για την αποφυγή τυχόν προβλημάτων σας από τις επιτροπές των Περιφερειών στο στάδιο θεώρησης των αδειών σας.

Από τη νέα φόρμα λείπει η αναφορά στην ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης, καθώς αυτή ακόμα δεν έχει καταστεί υποχρεωτική από το υπουργείο. (Τις νέες φόρμες των Υπευθύνων Δηλώσεων μπορείτε να τις κατεβάσετε στον υπολογιστή σας από την ενότητα "Νομοθεσία" στην αρχική σελίδα του site).

ΣΕΥΑ